Ciele a poslanie

Klub Luna – priateľský k seniorom

Klub Luna vznikol už v roku 2006, ale  v tomto roku sa jeho zameranie zmenilo a v súčastnosti zastrešuje 2 občianske združenia a to Klub Luna Senior Friendly, o.z. čiže priateľský k seniorom a Kreatívny Klub Luna, o. z.

Cieľom klubu  je vytvoriť  miesto pre pravidelné stretávanie sa aktívnych seniorov, ktorí sa aj napriek veku cítia mladí a nemajú záujem navštevovať kluby dôchodcov, ale chcú zmysluplne a zaujímavo tráviť svoj volný čas a obohatiť sa o nové poznatky a vedomosti.

Veríme, že sa nám podarí napomôcť stretávaniu ľudí s podobnými záujmami, prispieť k vzniku nových priateľstiev a sociálnych kontaktov.

Známy výrok hovorí, že nikto z nás nie je schopný zastaviť starnutie, ale nikto sa nemusí stať starým. V klube preto chceme napomôcť zvyšovať povedomie seniorov o riešení problémov, ktoré sa ich týkajú, organizovať tematické stretnutia s renomovanými odborníkmi z oblasti sociálnej, medicíny a zdravia, výživy, životného štýlu, pohybovej aktivity, ale aj psychológie, práva a iných zaujímavých oblastí.

Ďalšou aktivitou, ktorú pripravujeme sú stretnutia so zaujímavými osobnosťami kultúrneho a spoločenského života.

Chceli by sme sa zamerať aj na aktivizačný a preventívny program určený aktívnym seniorom.

Keďže v jednej časti Klubu Luna pôsobí aj kreatívny klub, v ktorom ponúkame príjemné prostredie pre tvorivú činnosť, vybavenú pomôckami a materiálom na tvorenie, chceme aj tento priestor tvorivej dielne poskytnúť seniorom, s využitím rôznych kreatívnych techník.

Radi by sme ďalšiu činnosť klubu orientovali na medzigeneračné stretnutia, nechceme, aby sa stretávali len rovesníci a práve tvorivá činnosť môže spájať rôzne generácie.