Medzigeneračné stretnutia

Chcete zaujímavo stráviť čas so svojimi deťmi či vnúčatami?

Ak áno, pozvite ich na niektoré z kreatívnych podujatí Klubu Luna.

Ponúkame Vám zvýhodnené rodinné ceny vstupného pre 1 dospelú osobu a 1 školopovinné dieťa (25 % z ceny vstupného).

Pripravujeme špeciálne rodinné akcie, o konaní ktorých Vás budeme informovať na našich webových stránkach, aj FB Klubu Luna. 

Fotogaléria